….Spanje. Het land van de oogverblindende okers. De magische glans van het ruwe landschap, doorsneden door groen en rotsmassief. Het licht van de zon snijdt licht en schaduw in messcherpe sneden. Het azuur van de zee is van een onvoorstelbare magische schoonheid. Het land waar het levensritme wordt gevangen in de hitte van het bestaan. In de hitte omstrengeld bewustzijn van leven en dood. Het land waar kleuren een nieuwe betekenis krijgen, waar kleuren opnieuw moeten worden gevangen door het bijna verblinde oog.

De kunstenaar voelt zich klein in een wereld waarin kleur een nieuwe betekenis krijgt. Waar het temperament zijn inspiratie tracht te wurgen. Een wereld die bijna niet is vast te leggen in vorm noch in beeld. Waar hij zich probeert staande te houden en zijn creatieve invallen probeert te reguleren. Om niet te worden meegesleurd in een tomeloze gekte van lijn en kleur.

Hier zou hij voor altijd willen toeven. Proeven de eenvoud van het land, de complexiteit van het leven, de grilligheid van het bestaan. Eindeloos willen verzinken in Dali-achtige vormen. Wegdromen in onwerkelijke fantasieën. Dromen van werelden en die proberen vast te leggen in de wortels van dit land. Spanje …

 

.... Spain. The country of the dazzling ochre’s. The magical glow of the rough landscape, cut by green and rock massif. The light of the sun, light and shadow in razor-sharp cuts. The azure of the sea is of an unimaginable magical beauty. The country where the rhythm of life is captured in the heat of the existence. In the heat entwined consciousness of life and death. The country where colors get a new meaning, where colors have to be caught by the almost blinded eye.

The artist feels small in a world in which color gets a new meaning. Where the temper of the country is trying to strangle his inspiration. A world that is almost not to be fixed in the mind in form nor in image. Where he tries to keep standing and try to regulate his creative raids. In order not to be dragged into a boundless craziness of line and color.

He would always want to place here. Tasting the simplicity of the country, the complexity of life, the capriciousness of life. Endless want galvanizing in Dali-like shapes. Dream away in unreal fantasies. Dreams of worlds and trying to capture it in the roots of this country. Spain ...

 

Reageer op dit bericht