Zomerwind

 

Rusteloos fladderen de vogels in en uit mijn tuin. De wind maakt hen nog rustelozer. Er waait een zomerwind door het land. De wind maakt mijn gedachten onrustig. De wereld is te stil. Geluiden dringen niet door tot de mens. In alle rust dringt de onrust niet door. Het dringt niet tot ons door dat de wereld balanceert op de rand van een afgrond waarvan de diepte niet is te peilen. De mens gaat rustig door met het genieten van de oorverdovende stilte veroorzaakt door alle onrecht, onderdrukking en discriminatie. De ogen zijn gesloten en de monden dood.

 

De werkelijkheid is te confronterend en de mens verschuilt zich in zijn hol een façade waarachter de gruwelijke werkelijkheid zich aan ons tracht op te dringen. Eenheid is er niet. Landen om ons heen trekken zich terug op hun eigen terp. Het water dat hen bedreigt wordt veronachtzaamd. In die landen worden de rechten en gelijkheid van minderheden met voeten getreden.

 

De zomerwind brengt ons de warmte en de zachtheid van de natuur. Hij fluistert en suist in en langs onze oren. Roepende stemmen worden naar de achtergrond gedrongen. Wij verwarren het fluisteren en suizen met liefde en vrede. De dreigende omgeving doet ons verder de ogen sluiten, om maar niet te hoeven zien hoe wij langzaam de beheersing en controle aan het verliezen zijn.

 

Vogels gedragen door de zomerwind kijken mij verbaasd doch argwanend aan. Zal het ooit goed komen tussen mens en dier? Vogels, dinosaurussen uit lang vervlogen tijden, hebben kennis van deze wereld die wij allang kwijt zijn. Zij voelen en voorzien dingen die wij allang vergeten zijn te kunnen waarnemen. De zomerwind fluistert en suist door mijn tuin en creëert een gevoel van welzijn en vrede. Illusies over goede tijden vullen mijn hoofd, illusies die op mij onwerkelijk overkomen. Onwerkelijk is een dissonant in deze tijd, die als tegenstelling de illusies wranger maken.

 

Zomerwind maakt de bloesem los van de bomen waaraan zij bloeiden. Uiteindelijk zullen er vruchtbeginselen ontstaan. Zal de zomerwind in staat zijn om liefde en vrede te brengen?

 

Amsterdam, 8 mei 2016.

Reageer op dit bericht